შესყიდვები და სატენდერო განცხადებები

ამ ეტაპზე ტენდერი არ არის გამოცხადებული. 

მამუკა ომიაძე
შესყიდვების და ლოგისტიკის ოფიცერი 
ელ-ფოსტა: momiadze@iom.int