მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) მოგიწოდებს ჩაერთო, იმოქმედო და მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა კოლექტიურ ინიციატივაში, რომ მიგრაციამ იმუშაოს ყველასთვის.

ყველას მნიშვნელოვანი როლი აქვს მიგრაციის ყველასთვის ასამუშავებლად, მათ შორის მიგრანტებს და წარმოშობის, ტრანზიტულ და დანიშნულების თემებს.

მიგრაცია ზემოქმედებს და მასზე გავლენა აქვს მდგრადი განვითარების ყველა სფეროს. მიგრაციის მართვა იქნება წარმატებული ფაქტორი 2030 წლის დღის წესრიგის და მისი 17 მდგრადი განვითარების მიზნის მიღწევაში.

კარიერა 

IOM-ის გუნდის წევრობა ეფექტიანობის, კომპეტენტურობისა და კეთილსინდისიერების უმაღლეს სტანდარტებს მოითხოვს. როგორც გლობალური მანდატის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაცია, IOM ასევე მიზნად ისახავს სამართლიანი გეოგრაფიული ბალანსის შენარჩუნებას საკუთარ თანამშრომლებში. დაქირავების ძალისხმევა მიზნად ისახავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მისი წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეების დასაქმებით. IOM, როგორც დამსაქმებელი, უზრუნველყოფს დასაქმების თანაბარ შესაძლებლობებს და ეძებს სხვადასხვა უნარების მქონე საქმის ერთგულ პროფესიონალებს მიგრაციის სფეროში. IOM-ის თანამშრომლები მუშაობენ მულტიკულტურულ გარემოში, სადაც დაფასებულია მრავალფეროვნება და კულტურული სენსიტიურობა.

ნახე მეტი

აკეთე ბიზნესი ჩვენთან ერთად: შესყიდვები

სახელმწიფოებისა და დონორებისთვის IOM-ის კარგი რეპუტაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ორგანიზაციისთვის მონდობილი სახსრების ყურადღებით მართვაა. რამდენადაც IOM აგრძელებს ზრდას გლობალური მიგრაციის გამოწვევების საპასუხოდ, იზრდება ჩვენი შესყიდვების საჭიროებებიც. ჩვენ ვეყრდნობით უმაღლეს ეთიკურ სტანდარტებს შესყიდვის ყველა ეტაპზე და ვირჩევთ ვენდორებს და მომსახურების მიმწოდებლებს ჩვენი პოლიტიკისა და შერჩევის განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე.

ნახე მეტი