ფაქტები და რიცხვები (გლობალურად)
Migrants
281 მილიონი
Population
3.6%
Remittance
717 მილიარდი ამერიკული დოლარი
Workers
164 მილიონი

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) უზრუნველყოფს და ხელს უწყობს მონაცემების გენერირებას და კვლევას, მიგრაციის პოლიტიკის და პრაქტიკის ხელმძღვანელობის და ინფორმირების მიზნით. კვლევა შედგენილია IOM-ის მიერ განხორციელებული პროგრამების გასაძლიერებლად და ხელს უწყობს მიგრაციის მოდელების და პროცესების უკეთ გააზრებას, ასევე კავშირს მიგრაციის კვლევასა და მიგრაციის პოლიტიკასა და პრაქტიკას შრის. კველვა ასევე პირდაპირ ავსებს IOM-ის, როგორც დეტალური კვლევის შედეგების გამომქვეყნებელი ორგანიზაციის როლს, რაც მოიცავს IOM-ის საფლაგმანო პუბლიკაციას, მსოფლიო მიგრაციის ანგარიში, მიგრაციის კვლევის სერიის პუბლიკაციის დოკუმენტებს და IOM-ის მიგრაციის პროფილს.