სახელმწიფოებისა და დონორებისთვის IOM-ის კარგი რეპუტაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ორგანიზაციისთვის მონდობილი სახსრების ყურადღებით მართვაა. რამდენადაც IOM აგრძელებს ზრდას გლობალური მიგრაციის გამოწვევების საპასუხოდ, იზრდება ჩვენი შესყიდვების საჭიროებებიც.

ეს ვებგვერდი, გლობალური შესყიდვების შეტყობინებებთან ერთად მოიცავს ინფორმაციას ვენდორებისთვის და მომსახურების მიწოდებლებისთვის ხელმისაწვდომი შესაძლებლობების შესახებ.
 

ტენდერ ბოლო ვადა

Information campaign to Raise Awareness on Trafficking in Human Beings

17.02.2022

Assessment of the Humanitarian Situation among Stranded and Vulnerable Migrants in Georgia

22.02.2022

Development and Implementation of Public Awareness Campaign to Counter Xenophobia

14.02.2022