ამ გვერზე წარმოდგენილია მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) მიერ განხორციელებული და აქტიური კამპანიების ყველაზე საინტერესო მომენტები. ასევე ხელმისაწვდომია ორგანიზაციის მონაწილეობით განხორციელებული აქტიური კამპანიების და მთავარი ღონისძიებების სრული სია.