გვერდის შინაასი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. გვერდის მოსანახულებლად დააჭირეთ აქ: https://georgia.iom.int/covid-19-assistance-migrants