2013 წლიდან მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი ახორციელებს კომპლექსურ ,,ნებაყოფლობითი დაბრუნების და რეინტეგრაციის პრგოგრამას'' (AVRR) საქართველოში მცხოვრები უცხოელებისათვის, რომლებიც შინ დაბრუნების სურვილს გამოთქვამენ, მაგრამ საამისო რესურსები არ გააჩნიათ. ეს პროგრამა მოიცავს გამგზავრებამდე გასაწევ კონსულტაციასა და ჰუმანიტარულ დახმარებას, მგზავრობის ორგანიზებასა და ხელშეწყობას შემდგომ რეინტეგრაციაში მათ მშობლიურ საზოგადოებრივ ჯგუფებში, რაც მიიღწევა მათ მშობლიურ ქვეყნებში განლაგებული მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფისების ჩართულობით.

ცალკეული პირების მიმოსვლის ორგანიზების გარდა, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ხელს უწყობს საქართველოს ხელისუფლებას დაბრუნების მართვის მაღალი სტანდარტების შემუშავებაში, მათ შორის, დროებითი განთავსების ცენტრში დაბინავებული მიგრანტებისათვის, იმ პრინციპზე დაყრდნობით, რომ ნებაყოფლობით დაბრუნებას უნდა ჰქონდეს პრიორიტეტული მნიშვნელობა იძულებითი დაბრუნების ალტერნატივასთან შედარებით.

უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია 825-ზე მეტ მიგრანტს დაეხმარა შინ ღირსეულად დაბრუნებაში.

გაიგე მეტი ან მიმართე AVRR-ს