2021 წლის 1 აპრილიდან მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) ახორციელებს პილოტურ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს სამედიცინო პრობლემების მქონე პირთა დახმარებას ნებაყოფლობით საქართველოში დაბრუნებაში. პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს 100 მოქალაქის (300-ის მათი ოჯახის წევრების ჩათვლით) ნებაყოფლობით დაბრუნებას საფრანგეთიდან საქართველოში და ეხება იმ პირებს, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოითხოვს სამედიცინო დახმარებას მგზავრობის დროს ან / და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ.

გამგზავრებამდე ხდება ბენეფიციარების სამედიცინო შეფასება რათა განისაზღვროს მათი საჭიროებები მგზავრობის დროს და საქართველოში დაბრუნებისთანავე. გარდა ამისა, ფინანსური დახმარება რომელიც განსაზღვრულია ამ პაციენტებისათვის, ფარავს სამედიცინო ხარჯებს დაბრუნებიდან 6 თვის განმავლობაში. თქვენს კითხვებს უპასუხებს IOM-ის ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და სამედიცინო რეინტეგრაციის პროგრამის ორენოვანი (ფრანგულ-ქართული) კონსულტანტი შემდეგ ნომერზე:

  • ორშაბათს, სამშაბათს, ხუთშაბათსა და პარასკევს 10:00-12:00 და 14:00-16:00
  • T : 06 16 08 63 69
  • ელ.ფოსტა: MAVRFrance@iom.int

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ბროშურაში.

Pic AVRR Health

ბროშურა ფრანგულ ენაზე

ეს პროგრამა ფინანსდება და ხორციელდება საფრანგეთის იმიგრაციისა და ინტეგრაციის ოფისთან (OFII) პარტნიორობით