უახლესი ამბები
Local

ადგილობრივ დონეზე მიგრაციის მართვის ინდიკატორების შეფასების შესახებ სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა

სასტუმროში „ჰილტონ გარდენ ინნ თბილისი“ ადგილობრივი მიგრაციის მართვის ინდიკატორების (LMGI) ირგვლივ, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიგრაციული პროფილის შექმნისათვის ჩატარებული მოკვლევის, პირველადი შედეგების განხილვა გაიმართა

13 ივნისს, სასტუმროში „ჰილტონ გარდენ ინნ თბილისი“ ადგილობრივი მიგრაციის მართვის ინდიკატორების (LMGI) ირგვლივ, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიგრაციული პროფილის შექმნისათვის ჩატარებული მოკვლევის, პირველადი შედეგების განხილვა გაიმართა. სამუშაო შეხვედრის მთავარ მიზანს, LMGI პროცესის ძირითადი მიგნებების გაცნობა, წინასწარ შემუშავებული კითხვების საშუალებით, დამატებითი ინფორმაციის შეგროვება, ასევე  მთავრობის პრიორიტეტებსა და ჩართულობაზე ერთობლივი მსჯელობა წარმოადგენდა.  

სამუშაო შეხვედრაში, საერთაშორისო კონსულტანტი მაქაელა ვანორე, თბილისის მერიის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაბამისი სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.

2023 წლიდან, თბილისის მერია ჩართულია ადგილობრივ დონეზე მიგრაციის მართვის ინდიკატორების შეფასების პროცესში, რათა შეიმუშავოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიგრაციის მართვის პროფილი.  

მიგრაციის მართვის ინდიკატორები ერთობლივად შემუშავებულ იქნა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისა (IOM) და გამოცემა “Economist Impact” (EI)-ის მიერ, როგორც ერთგვარი ინსტრუმენტი, რათა წევრი ქვეყნებისათვის ეჩვენებინათ, თუ როგორ მუშაობს კარგად მართული მიგრაციული პოლიტიკა პრაქტიკაში. აღნიშნული ინსტრუმეტი ეხმარება სახელმწიფოებს განსაზღვრონ საკუთარი მიგრაციული პოლიტიკა და ასევე გამოავლინონ ის ხარვეზები და სფეროები, რომელთაც გაძლიერების კუთხითაც აქვთ სამუშაო.  

2018 წლიდან, საერთო ჯამში, ადგილობრივ დონეზე მიგრაციის მართვის ინდიკატორების შეფასების პორცესში, 51 ადგილობრივი ხელისუფლება ჩაერთო.