უახლესი ამბები
Local

IOM-მა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიისთვის არარეგულარული მიგრაციის შესახებ ტრენერთა ტრენინგი ჩაატარა

4-8 ივლისს, IOM-მა არალეგულარული მიგრაციის ტრენერთა ტრენინგის კურსი ჩაატარა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიისთვის. თბილისში ჩატარებული ხუთდღიანი ტრენინგის განმავლობაში, რომელსაც საბერძნეთიდან მოწვეული ორი ექსპერტი უძღვებოდა, მონაწილეებმა მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია რეგიონში არსებული მიგრაციის ტენდენციების, მიგრანტთა უკანონო გადაყვანის, საზღვარზე პირველადი და მეორადი შემოწმების, ინტერკულტურული კომპეტენციებისა და მიგრანტთა ნაკადების მართვის შესახებ.

თეორიული ასპექტების გარდა, ინტერაქტიულ ტრენინგზე ყურადღება დაეთმო პრაქტიკულ სავარჯიშოებსა და ჯგუფურ სამუშაოებს. სასწავლო მოდულები და საჭირო დამხმარე მასალა, რომლებიც ექსპერტებმა მოამზადეს, მომავალში ინტეგრირდება შსს აკადემიის ზოგად სასწავლო კურიკულუმში.

აღნიშნული აქტივობა IOM-ის პროექტის - „ინტეგრირებული საზღვრის მართვის მხარდაჭერა საქართველოში“ ნაწილია, რომელიც „ევროკავშირის უსაფრთხოების, ანგარიშვალდებულებისა და საქართველოში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის (SAFE)” პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. პროექტი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ევროკავშირის მიერ განხორციელებული ფართო მხარდაჭერის გაგრძელებაა და მიზნად ისახავს საქართველოს საზღვრის მართვის შესაძლებლობების შემდგომ განვითარებას ევროკავშირთან საქართველოს შესაბამისი ხელშეკრულებებისა და უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ნიშნულების შესაბამისად.