უახლესი ამბები
Local

საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები სოციალური მედიის გამოყენებით ბავშვების ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის პრაქტიკას გაეცნენ

ქართველი სამართალდამცავები ესწრებიან ტრეინინგს სოციალური მედიის გამოყენებით ბავშვების ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის პრაქტიკის შესახებ 

2023 წლის 11 და 12 დეკემბერს, 21 პროკურორმა და პოლიციის გამომძიებელმა მონაწილეობა მიიღო ტრეინინგში, სადაც გაეცნენ გამოძიების მექანიზმებს, სოციალური მედიისა და სხვა ციფრული პლატფორმების გამოყენებით ბავშვების ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

ნიდერლანდების პოლიციის ექსპერტმა თავის ქართველ კოლეგებს გააცნო ბავშვების ტრეფიკინგის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, თუ როგორ იყენებენ ტრეფიკერები სოციალურ მედიასა და სხვა ციფრულ პლატფორმებს მოწყვლადი არასრულწლოვანი პოტენციური მსხვერპლის მოზიდვისთვის, მათი ექსპლუატაციის მიზნით.

ტრენინგის მეორე დღე დაეთმო ისეთი თანამედროვე ტექნიკების გაცნობას, როგორიცაა ე.წ „თაფლის ქოთნის (Honey pot)“ ანგარიშების შექნმა ონლაინ ტრეფიკერების ონლაინ კომუნიკაციაში ჩაბმისთვის. ეს ტექნიკა დაეხმარება გამომძიებლებს უკეთ შეისწავლონ მსგავსი დანაშაულებრივი მეთოდები. საქართველოს საგამოძიებო პრაქტიკაში მსგავსი მეთოდი შედარებით ახალია, თუმცა ევროპის ქვეყნებმა ამ სახის გამოძიების მეთოდებით საინტერესო შედეგებს მიაღწიეს, უკვე სათანადოდ კვალიფიცირებული კადრებისა და უახლესი ტექნიკური აღჭურვილობის დახმარებით. 

აღნიშნული კურსი ჩატარდა ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის „გაუმჯობესებული სპეციალიზაცია მიგრაციის მმართველობისა და საზღვრის ინტეგრირებული მართვის სფეროში საქართველოში (SPECS)“ ფარგლებში. პროექტის მიზანია დაეხმაროს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების წარმართვაში და ის ხორციელდება 2023 წლის ოქტომბრიდან 2025 წლის მაისამდე.