უახლესი ამბები
Local

შეხვედრა შრომითი მიგრაციის კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ

2022 წლის 9 სექტემბერს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და  IOM-ის საქართველოს მისიის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების საკითხზე.

შეხვედრას საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, სოციალური პარნიორების, მიგრაციის სფეროში მომუშავე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დასაქმების კერძო სააგენტოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინეს სამინისტროს ინიციატივითა და IOM საქართველოს მხარდაჭერით განხორციელებული რეგულირების ზეგავლენის შესაფების (RIA) ანგარიშის მიგნებები და დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის ძირითადი დებულებები.

საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანია შრომითი მიგრაციის მართვის სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესება. დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასთან დაკავშირებული ფიზიკური და იურიდიული პირების საქმიანობაზე სახელმწიფო მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბებას და სახელმწიფოს მხრიდან მათი კანონიერი საქმიანობის წახალისებასა და განვითარების მხარდაჭერას.

შეხვედრა გაიმართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - “საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა საზღვრისა და მიგრაციის მართვის შესაძლებლობების შემდგომი გაძლიერებისათვის”- ფარგლებში