გამოიკვლიე 2030 წლის დღის წესრიგის და მიგრაციის ურთიერთკავშირი

მიიტანე ისარი მდგრადი განვითარების თითოეულ მიზანთან და გაიგე მეტი.

sdg იხილე მეტი